RADIONICE ZA OSI: Potrebno je veće učešće žena i devojaka sa invaliditetom na rukovodećim pozicijama

  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>
  • <p>Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja</p>