EKSKLUZIVNO, OVO JE CEO TEKST PLATFORME PRIŠTINE: Svih 20 tačaka i 11 principa NA SRPSKOM JEZIKU!
Program Prištine je u 20 tačaka, Foto: EPA/Valdrin Xhemaj, Beta/Mario Salerno, Beta/Armenija Zajmi, Printscreen

pregovori

EKSKLUZIVNO, OVO JE CEO TEKST PLATFORME PRIŠTINE: Svih 20 tačaka i 11 principa NA SRPSKOM JEZIKU!

Platforma je nastala u dogovoru vodećih političkih lidera Prištine

Objavljeno: 15.02.2019. 13:34h
  • 41

Priština je danas objavila predlog platforme o nastavku dijaloga s Beogradom, i on će danas biti dostavljen parlamentu. Ovaj predlog predviđa, između ostalog, priznanje jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti od strane Srbije, kao i ukidanje Rezolucije 1244 i osnivanje suda za zločine koje su tokom poslednjih sukoba na kosovskoj teritoriji navodno počinili Srbi.

Donosimo vam tekst celog predloga, preveden na srpski jezik:

foto: Prentscren

"Republika Kosovo

Državna Delegacija Republike Kosovo

Platforma za dijalog o konačnom pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije

Uvod

1. Kosovo je nezavisna i suverena država od proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine. 22. jula 2010. Međunarodni sud pravde potvrdio je da je Deklaracija o nezavisnosti Kosova u liniji sa međunarodnim zakonodavstvom. Nedugo potom, 9. septembra 2010. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kojoj je prosleđen slučaj, razmatrala je odluku Suda i ohrabrila pokretanje dijaloga između Republike Kosova i Republike Srbije, pod medijacijom Evropske unije, kako bi se promovisala saradnja dve države, progres na putu ka pridruživanju EU i poboljšanje života građana.

2. Proces dijaloga rezultirao je prvim Sporazumom o regulatornim pricnipima normallizacije odnosa (potpisnici su bili premijer Kosova i premijer Srbije 19. aprila 2013. godine, a ratifikovala ga je Skupština Kosova zakonom br. 04/L199). Nekoliko sporazuma je zaključeno, sa ciljem normalizacije i otvaranja puta ka evrointegracijama. Implementacija ovih sporazuma bila je parcijalna i asimetrična.

3. Kosovo očekuje da će se proces dijaloga intenzivirati i ubrzati u 2019. godini, kako bi se došlo do konkluzivnog i razumljivog sporazuma koji će biti pravno obavezujuć. Predmet ovog sporazuma je rešavanje svih otvorenih pitanja, što omogućuje obema državama da priznaju nezavisnost jedna drugoj i otvore put Kosovu na članstvu u EU i UN.

4. 15. decembra 2018. Skupština Republike Kosovo odobrila je rezoluciju o Procesu dijaloga o normalizaciji odnosa Republike Kosova i Srbije. Ova rezolucija, osim formiranja državne delegacije, zahteva i izradu nacrta platforme za dijalog, gde će biti određeni vodeći principi po kojima će državna delegacija predstavljati Republiku Kosovo u procesu dijaloga. U skladu sa aktima Skupštine, državna delagacija će izvestiti Skupštinu Kosova o svim pitanjima vezanim za dijalog.

5. Ova platforma predstavlja zvaničnu poziciju Republike Kosovo i definiše principe, ciljeve i očekivanja Republike Kosovo u procesu dijaloga. Kroz nju se cilja na stvaranje šireg političkog i društvenog konsenzusa o procesu dijaloga sa Srbijom.

foto: Prentscren

Glavni principi

6. Državna delegacija će raditi na osnovu sledećih glavnih principa:

Princip 1

Osnovna svrha Kosova je da osigura jasno priznanje i prihvatanje suvereniteta Kosova od strane Srbije, sa pravno obevezujućim stavkama:

a) prekinuti sve aktivnosti koje sprečavaju Kosovo da postane međunarodno priznato kao suverena i nezavisna država

b) poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Republike Kosovo

c) obeshrabriti protivljenje ili uticanje na treće strane da postavljaju primedbe na prijave Kosova u međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene Nacije, Evropsku Uniju, Savet Evrope, OEBS i njihove agencije, i

d) odreći se svih vrsta mešanja u pitanja unutrašnjih ili međunarodnih odnosa Republike Kosovo. Republika Kosovo veruje da je ovo jedini način na koji je moguće stvoriti saradnju između dve države, kako bi se postigao progres na putu ka EU i poboljšanje života građana, kao što predviđa rezolucije Skupštine OUN od 9. septembra 2010.

Princip 2

Nema sporazuma o bilo čemu dok nema sporazuma o svemu. Kao što je napisano u Principu 1, obostrano priznanje nezavisnosti je primarni rezultat.

Princip 3

Ustav Kosova, koji je deo obaveza nastalih iz Ahtisarijevog plana, nije predmet pregovora. Ovaj plan je označio kraj pregovaračkog procesa koji su autorizovale UN, o konačnom statusu Kosova, i dobio je podršku najvećeg dela međunarodne zajednice kao konačno rešenje. Ovaj plan eksplicitno navodi šta je bilo potrebno da strane dođu do pravednog sporazuma, namećući niz ustupaka za Kosovo, o garancijama o pravima zajednica na Kosovu, posebno o pravima srpske zajednice. Kosovo se držalo svih odrebi Ahtisarijevog plana.

Princip 4

Politički ciljevi Republike Kosova u procesu dijaloga za cilj imaju rešavanje svih otvorenih pitanja sa Republikom Srbijom, uključujući:

a) uklanjanje svih preostalih prepreka ka ostvarivanju suverenosti odluka Vlade, u skladu sa principima nemešanja

b) poboljšanje statusa albanske zajednice koja živi u Srbiji, recipročno sa pravima srpske zajednice koja živi na Kosovu

c) poštovanje međunarodnih zakona o ljudskim pravima i izbeglicama za sve strane, zajedno sa relevantnim međunarodnim standardima demokratske vlasti, odgovornosti i transparentnosti

d) uspostavljanje odgovarajućih mehanizama za obračun sa kriminalom, kršenjima ljudskih prava, što uključuje sudbine nestalih i reparacije

foto: Prentscren

Princip 5

Konačni i pravno obavezujući sporazum mora biti jasan i nedvosmislen. Iskustvo pokazuje da je dosadašnji pristup rezultirao nesimetričnom primenom sporazuma koji su dosad postignuti. Ova praksa može da rezultira stagnacijom i konačnim nepostizanjem sporazuma. Dijalog bi trebalo da se nastavi dok obe strane ne budu postigle zajedničko razumevanje i interpretaciju onoga što je dogovoreno.

Princip 6

Svaki konačni sporazum mora biti u skladu sa Ustavom republike Kosova, u kojem piše da su "suverenitet i teritorijalni integritet Republike Kosovo nepovredili i neotuđivi, i zaštićeni svim sredstvima koje definišu Ustav i zakoni" (član 2 (2)) Teritorijalni integritet Kosova garantuje i međunarodno pravo.

Princip 7

Ne može da postoji dodatni nivo u strukturi vlasti Republike Kosovo, osim lokalne i centralne vlasti. Republika Kosovo je posvećena poštovanju odredbi Ustava i Ahtisarijevog plana o međuopštinskoj saradnji, ali ove odredbe ne mogu za rezultat imati još jedan nivo vlasti.

Princip 8

U skladu sa Ustavom i njegovim zakonima, prava na resurse i prirodna dobra koja su na suverenoj teritoriji Republike Kosovo, isključivo pripadaju Kosovu i nisu otvorena stavka za pregovore.

Princip 9

Za Republiku Kosovo konačni sporazum, pravno obavezujuć, stupiće na snago samo posle ispunjenja sledećih uslova:

a) Srbija je priznala Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu

b) referendum o ovom sporazumu je sprevoden na Kosovu i

c) sporazum su ratifikovale skupštine obe države

foto: Prentscren

Princip 10

Pre sporazuma o formatu i toku procesa dijaloga, Republika Kosovo će tražiti mere jačanja poverenja od strane Srbije. Ove mere uključuju:

a) uverenje da, u okviru sporazuma o svim drugim pitanjima, srpska delegacija ima ovlašćenje da se složi sa principom 1

b) uverenje Republike Srbije da će smesta prestati sa svim diplomatskim aktivnostima i drugim aktivnostima koje za cilj imaju sprečavanje ili otežavanje priznanja Kosova od strane drugih država tokom trajanja dijaloga, i da će se uzdržati od primedbi ili ohrabrivanja drugih zemalja da dovode u pitanje članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.

Princip 11

U ostvarivanju svog mandata, državna delegacija će funkcionisati po sledećim principima:

11. 1. Transparentnost: delegacija će redovno pružati informacije javnosti i parlamentu, o toku dijaloga

11. 2. Razumljivost: Proces pregovora će biti razvijen na takav način da će predstavljati ostvarivanje interesa svih građana Kosova. Postojaće široka zastupljenost parlamentarnog nadzora i tela uključenih u ovaj proces

11. 3. Pristup: za one interesne grupe koje niszu predstavljene, delegacija će napraviti kontaktni mehanizam za omogućavanje aktivnog učešča u procesu. Takve inicijative i predlozi će biti uzete u obrzir i objavljene.

11. 4. Politički konsenzus: Svaki put kad je to moguće, pregovaračke pozicije bi trebalo da budu usaglašene političkim konsenzusom parlamentarnih stranaka.

foto: Prentscren

Kosovo u međunarodnom kontekstu

7. Republika Kosovo je priznata kao nezavisna i suverena država od strane 115 zemalja. Mišljenje međunarodnog suda pravde iz 2010. godine potvrdilo je da je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu sa međunarodnim zakonima. Kosovo je prihvaćeno kao zemlja članica u mnogim međunarodnim organizacijama, kao što su Svetska banka, MMF, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Svetska carinska organizacija, MOK, FIFA, UEFA i druge organizacije. Međutim, priznanje nezavisnosti Kosova nije univerzalno i Kosovo nije uspelo da se pridruži Ujedinjenim Nacijama.

Značenje normalizacije

8. Proces normalizacije i eventualnog sporazuma trebalo bi da podrazumevaju jasno, bezuslovno i nepovratno priznanje državnosti Kosova od strane Srbije. Ovo podrazumeva:

a) priznavanje nezavisnosti Kosova i državnosti Kosova u sadašnjim granicama

b) spremnost da se uspostave diplomatski odnosi i

c) puno poštovanje prava Kosova kao države u međunarodnom pravu

foto: Prentscren

Benefiti uzajamnog priznavanja

9. Pozicija koju zauzima Republika Srbija od 2008. godine je velika prepreka u ostvarivanju aspiracija Kosova da učestvuje potpuno u međunarodnom sistemu. Srbija zasad odbija da zvanično prizna Republiku Kosovo. Srbija preduzima diplomatske inicijative da ubedi najmanje države da povuku priznanje Kosova, i preduzima korake za protivljenje i osujećivanje članstva Kosova u raznim međunarodnim organizacijama, kao što su UNESCO i INTERPOL. Ove akcije su ozbiljno narušile suverenitet Kosova i sprečile njegovo puno učešće u međunarodnom sistemu. Ulaskom u dijalog, Kosovo je rešeno da prevaziđe ove prepreke kako bi nastavilo da doprinosi na međunarodnoj areni u ravnopravnom statusu.

10. Politički je prioritet za Kosovo da postigne konačni pravno obavezujući sporazum, koji stvara progres prema univerzalnom priznanju i popločava put ka članstvu u Savetu Evrope, EU i UN. Kako bi preuzelo sve svoje obaveze u međunarodnom sistemu, i kako bi moglo da punopravno učestvuje u međunarodnim pitanjima, Kosovo mora prvo biti primljeno u relevantne međunarodne institucije na pricnipu pune jednakosti, a zatim da potpiše i ratifikuje veliki broj međunarodnih ugovora. Opšti strateški cilj ne može biti postignut pod trenutnim uslovima. Zvanično priznavanje državljanstva od strane Srbije je ključan korak, i time će biti uklonjena poslednja prepreka koja stoji na putu univerzalnom priznanju. Na kraju, ovo će rezultirati punom integracijom Republike Kosovo u međunarodni sistem i doneće ekonomske benefite i održivu političku stabilnost.

foto: Prentscren

Normalizacija i pristupanje EU

11. Evropska Unija je uslovila proces pristupanja Kosova EU normalizacijom odnosa između Kosova i Srbije. Ovo je takođe naglašeno u Strategiji proširenja EU na Zapadni Balkan u proleće 2018. godine: "bez efikasne i jasne normalizacije odnosa, kroz dijalog Beograd-Priština, ne može da postoji dugoročna stabilnost u regionu. Jasan i pravno obavezujući sporazum je hitan i neophodan, kako bi Srbija i Kosovo mogli da nastave na svojim putevima pristupanja EU".

Ratni zločini, nestale osobe, žrtve seksualnog nasilja i reparacije

12. Krivična odgovornost i reparacije za ratne zločine, kršenje ljudskih prava i kršenja humanitarnih zakona u prošlosti ostaju bitna stavka za Republiku Kosovo i njen narod. Dijalog će uključivati sedam glavnih stubova preko kojih će biti obrađivano ovo pitanje:

a) Krivična odgovornost za ratne zločine: konačni sporazum mora uspostaviti specijalni ekvivalentni tribunal za istraživanje, gonjenje i presude za ratne zločine koje je Srbija načinila na Kosovu 1998. i 1999. godine. Sporazumom mora biti predviđeno da postoje razumna vremenska ograničenja za istraživanje i takva suđenja. Imunitet za ratne zločine i druga ozbiljna kršenja zakona o ljudskim pravima ne može da bude tolerisan.

foto: Prentscren

b) Ratna odšteta. Srbija je odgovorna i mora da plati cifru ekvivalentnu ratnoj šteti, kao kompenzaciju za ekonomske gubitke koji su direktna posledica akcije Republike Srbije tokom rata. U sledećem dijalogu, biće potrebno određivanje principa koji moraju biti ispunjeni kako bi se kvantifikovali ovi relevantni zahtevi, kao i sporazum o neutralnim mehanizhmima kojima bi se izvršile procene.

c) Mehanizam kompenzacije za žrtve rata: Mora postojati jedinstven mehanizam kroz koji (I) osobe koje su žrtve kršenja ljudskih prava koja su se desila za vreme rata mogu dobiti kompenzaciju za nanesenu materijalnu i nematerijalnu štetu koja se može pripisati ovim kršenjima za vreme rata; (II) osobe mogu tražiti vraćanje materijalnih dobara, ušteđevina i penzija koje nisu mogli da primaju za vreme rata

d) Rešavanje problema nestalih osoba: Republika Kosovo će tražiti da se hitno reši problem nestalih osoba, kao državni prioritet Republike Srbije. Kosovo će tražiti od Srbije da (I) dostavi informacije od policije, vojske i iz arhiva i drugih bezbednosnih tela, (II) izvrši iskopavanja na potencijalnim lokacijama grobnica, (III) ubrza rešavanje slučajeva nestalih osoba i (IV) pdmah počne sa privođenjem pravdi izvršilaca ovih zločina.

foto: Prentscren

e) Pravda za žrtve seksualnog nasilja za vreme rata: Za žrtve seksualnog nasilja, Kosovo će tražiti pravdu i rehabilitaciju, za mučenje i patnju, te ponižavanje naneseno od strane Srbije za vreme rata na Kosovu.

f) Restitucija imovine: Moraju se preduzeti efikasne mere da bi se obezbedio povratak arhiva i zvanične dokumentacije uzete sa Kosova tokom rata, kao i kulturnih dobara i drugih predmeta uzetih iz muzeja i javnih institucija.

g) Povratak imovine građanima: Kao obavezu koju je Republika Kosovo preuzela u Ahtisarijevom planu za raseljene osobe, pozicija Kosova je da svi građani moraju da imaju pravo da se vrate na svoja imanja. Ovo uključuje povratak Albanaca na svoja imanja na severu Kosova i u Srbiji.

 

13. Proces uzajamnog računanja trebalo bi da bude uspostavljen na međudržavnom nivou, kad je reč o sukcesiji imovine i nacionalnog duga bivše Jugoslavije, kao i ratnih reparacija. Proces dijaloga će morati da uspostavi principe mehanizma za kvantifikaciju određenih zahteva. Kosovo je prihvatilo, posle usvajanja Ahtisarijevog planam da je spremno da preuzme svoj deo nacionalnog duga bivše Jugoslavije. Zauzvrat, Republika Srbija ima obavezu da podeli sa Kosovom pravedno imovinu bivše Jugoslavije.

Zaštita prava zajednica

14. Kosovo je u dugom nizu godina dokazalo da je u potpunosti izvršilo svoje obaveze predviđene Ahtisarijevim planom, kad je reč o zaštiti ljudskih prava i prava zajednica, usvajanjem i punom implementacijom relevantnih zakona. U ovom smeru, Kosovo je prevazišlo međunarodne standarde i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema na svetu, kad je reč o zaštiti prava zajednica. Od ključnog je značaja da postoji i uzajamno poštovanje ovih principa od strane Srbije, na osnovi jednakosti i reciprociteta. Albanci u inostranstvu, uključujući i one koji žive u Srbiji, ne bi trebalo da imaju manja prava u pokazivanju svog identiteta i dostojanstvenom životu od Srbija na Kosovu. Proces dijaloga bi trebalo da osigura jednakost sa obe strane granice, kad je reč o ovim pravima.

Potpisivanje međunarodnih ugovora

15. Kao i za druge države članice bivše Jugoslavije, pitanje sukcesije Kosova, kad je reč o obavezama u međunarodnim ugovorima, trebalo bi da se reši u skladu sa postojećim principima međunarodnih zakona, uključući Bečke konvencije o sporazumima o sukcesijama. U ovu svrhu biće potrebni specijalizovani pravni saveti. Nadamo se i anticipiramo da će neophodni dogovori biti postignuti ba vreme, kako bi bili uključeni u konačni, inkluzivni i obavezujući sporazum.

foto: Prentscren

Ostala pitanja

16. Sveobuhvatni, pravno obavezujući sporazum između republike Makedonije, Kosova i Republike Srbije takođe će uključiti i okvirne oderdbe koje regulišu sledeća tehnička pitanja:

a) prekograničnu saradnju

b) promet ljudi, dobara, usluga i kapitala

c) carinu i trgovinu

d) snabdevanje energentima

e) transport, telekomunikacije i transmisiju

f) saradnju u pitanjima obrazovanja, kao i akademske i kulturne razmene

Stavljanje van snage rezolucije 1244

17. Kosovo nije više u stanju neposredne ratne opasnosti. Proces sticanja nadzirane nezavisnosti uspešno je okončan 2012. godine. Ova činjenica bi trebalo da rezultira ukidanjem Rezolucije 1244 SB UN iz 1999. godine. Konačano, jasan i pravno obavezujući sporazum mora podržati Savez bezbednosti UN. Ovo se mora dogoditi kako bi se osiguralo da sporazum ima potreban nivo održivosti i podršku međunarodne zajednice. Konačan rezultat ovog procesa je glasanje u SB i Generalnoj skupštini UN kako bi se osiguralo puno članstvo Kosova u UN.

foto: Prentscren

Primena

18. Sporazum će biti postignut pomoću medijacije EU i podrške SAD, što bi takođe trebalo da služi kao garancija za implementaciju obaveza koje se predviđaju sporazumom. Biće omogućeni izveštaji o implementaciji, na redovnoj osnovi, na zahtev druge strane, kako bi se rešila pitanja ostvarivanja odredbi sporazuma. Trebalo bi da postoje odrebde koje se bave neispunjavanjem odredbi sporazuma. Napredak u otvaranju poglavlja u procesu pridruživanju EU trebalo bi da bude uslov EU, kad je reč o punoj implementaciji obaveza koje proističu iz sporazuma. Kad je reč o ulozi EU, mora biti jasno da svaki neuspeh u ispunjavanju sporazuma mora da se posmatra kao neuspeh da se ostvari tražena normalizacije, što je preduslov za članstvo Srbije u EU (poglavlje 35). Na kraju, EU i njene zemlje članice ne treba da smatraju da su obaveze koje proističu iz poglavlja 35 ispunjene sve dok sporazum ne bude gotov, jasan i pravno obavezujući, i implementiran u svakom pogledu.

foto: Prentscren

Rešavanje nesuglasica

19. Bez obzira na to koliko pažljivo je formulisan, konačni sporazum može dovesti do nepristajanja na interpretaciju ili implementaciju. Sporazum bi trebalo da sadrži jasne procedure za rešavanje ovakvih nesuglasica. U odsustvu sporazuma potpisnika putem sporazuma ili medijacije, moraju postojati odredbe koje omogućavaju arbitraciju u ovakvim slučajevima.

foto: Prentscren

Zaključci

20. Republika Kosovo je posvećena stalnoj saradnji i ispunjavaju međunarodnih principa jednakosti i uzajamnog uvažavanja. Republika Kosovo poziva Republiku Srbiju da iskoristi ovu mogućnost i prihvati realnost na način koji pokazuje iskrenu posvećenost konstruktivnom procesu. Što se tiče Kosova, ono0 je spremno da kao deo konačnog sporazuma, inkluzivnog i pravno obavezujućeg, pregovara o uspostavljanju diplomatskih odnosa i dobrosusedskih odnosa sa Republikom Srbijom.

Kraj

foto: Prentscren

 

Bonus video:

(Espreso.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
Inicijalizacija u toku...

Espreso.rs


Adria media