DANE JE IMAO 13 GODINA KADA JE SPASIO AMERIČKE PILOTE U ZONI PUNOJ USTAŠA 1944. GODINE: Sada MIRI Srbe sa Amerima!

 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>
 • <p>Dane je sa 13 godina pošao sa konjima i zapregom da "kupi" ranjene američke pilote u tada Partizanskoj Dreznici....</p>